THONG KE KQXS - XSMB - XSMN - XSMT

Tỉnh/TP   Cặp số 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện Tăng giảm
55 6 lần Tăng 1 so với lần trước
30 6 lần Tăng 2 so với lần trước
19 6 lần Tăng 4 so với lần trước
62 6 lần Tăng 3 so với lần trước
37 5 lần Tăng 3 so với lần trước
23 5 lần Tăng 2 so với lần trước
16 5 lần Tăng 2 so với lần trước
67 5 lần Tăng 5 so với lần trước
61 5 lần Tăng 2 so với lần trước
59 4 lần Tăng 2 so với lần trước

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện
11 0 lần
18 0 lần
65 0 lần
83 0 lần
44 1 lần
40 1 lần
35 1 lần
99 1 lần
34 1 lần
96 1 lần

NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN

Cặp số Ngày
11 11 ngày
18 13 ngày
65 12 ngày
83 16 ngày