THONG KE KQXS - XSMB - XSMN - XSMT

Tỉnh/TP   Cặp số 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện Tăng giảm
30 7 lần Tăng 5 so với lần trước
92 7 lần Tăng 7 so với lần trước
55 6 lần Tăng 5 so với lần trước
54 6 lần Tăng 4 so với lần trước
15 6 lần Tăng 2 so với lần trước
72 6 lần Tăng 4 so với lần trước
01 6 lần Tăng 2 so với lần trước
44 5 lần Tăng 4 so với lần trước
12 5 lần Tăng 4 so với lần trước
73 5 lần Tăng 2 so với lần trước

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện
16 0 lần
64 0 lần
78 0 lần
82 0 lần
59 1 lần
58 1 lần
57 1 lần
53 1 lần
48 1 lần
47 1 lần

NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN

Cặp số Ngày
16 11 ngày
64 15 ngày
78 21 ngày
82 10 ngày