THONG KE HAI NHAY - XSMB - XSMN - XSMT

CHI TIẾT KẾT QỦA PHÂN TÍCH

Chi tiết kết quả phân tích 1 ngày của Xổ số Miền Bắc dự đoán cho cặp số 29 ra trong lần quay tới
Vị trí số ghép lên phân tích >> Vị trí 1: 8, Vị trí 2: 94

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc NGÀY 23/09/2017

Kết quả: 56,13,21,20,62,80,99,60,87,85,67,97,94,93,44,46,23,30,52,70,54,72,73,75,50
Đặc Biệt 18770
Giải Nhất 09867
Giải nhì 55354-91672
Giải ba 93994-82223-33021-54197-13852-23373
Giải bốn 6430-4244-7985-1673
Giải năm 7187-8356-9750-3393-9120-0260
Giải sáu 723-480-113
Giải bảy 62-46-75-99

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc NGÀY 22/09/2017

Kết quả: 79,55,35,36,39,13,14,11,38,41,65,62,99,86,87,49,67,96,08,44,09,22,05,07,26,72
Đặc Biệt 10587
Giải Nhất 13786
Giải nhì 06122-60609
Giải ba 59008-95265-23599-43844-42567-09541
Giải bốn 1726-4539-2849-2913
Giải năm 0762-1611-0996-5255-4014-0407
Giải sáu 979-336-305
Giải bảy 72-55-35-38