THONG KE HAI NHAY - XSMB - XSMN - XSMT

CHI TIẾT KẾT QỦA PHÂN TÍCH

Chi tiết kết quả phân tích 1 ngày của Xổ số Miền Bắc dự đoán cho cặp số 04 ra trong lần quay tới
Vị trí số ghép lên phân tích >> Vị trí 1: 12, Vị trí 2: 98

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc NGÀY 25/09/2017

Kết quả: 35,36,39,11,42,64,99,85,67,97,96,68,93,09,92,46,04,06,27,10,30,71,54,74
Đặc Biệt 91239
Giải Nhất 99654
Giải nhì 96336-65727
Giải ba 74868-28110-78764-98511-34035-59409
Giải bốn 9409-7504-5742-7393
Giải năm 3267-0293-2892-7396-1230-1171
Giải sáu 297-074-985
Giải bảy 67-46-06-99

KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc NGÀY 24/09/2017

Kết quả: 77,58,57,55,35,17,34,13,14,12,41,64,99,87,97,96,95,23,29,03,31,52,72
Đặc Biệt 26652
Giải Nhất 03995
Giải nhì 09534-78531
Giải ba 53264-23996-27199-03558-66217-03097
Giải bốn 6087-4735-6923-0158
Giải năm 9455-1013-1414-3757-8103-5795
Giải sáu 272-814-677
Giải bảy 12-41-55-29