THONG KE HAI NHAY - XSMB - XSMN - XSMT

PHÂN TÍCH 2 NHÁY - PHÂN TÍCH DÀI NHẤT LÀ 5 NGÀY

Tỉnh/TP   Số Ngày phân tích

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ PHÂN TÍCH CÓ SỐ NGÀY CHẠY LÀ 1 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của phân tích là thấy.

Đầu 0
Đầu 1
Đầu 2
Đầu 3
Đầu 4
Đầu 5
Đầu 6
Đầu 7
Đầu 8
Đầu 9

Tổng số các phân tích xuất hiện theo cặp số

Cặp số 02 xuất hiện 1 lần Cặp số 03 xuất hiện 1 lần Cặp số 05 xuất hiện 2 lần
Cặp số 06 xuất hiện 1 lần Cặp số 07 xuất hiện 2 lần Cặp số 08 xuất hiện 2 lần
Cặp số 78 xuất hiện 2 lần Cặp số 79 xuất hiện 2 lần Cặp số 83 xuất hiện 1 lần
Cặp số 90 xuất hiện 1 lần Cặp số 99 xuất hiện 2 lần
Cặp số 11 xuất hiện 1 lần Cặp số 12 xuất hiện 1 lần Cặp số 14 xuất hiện 2 lần
Cặp số 22 xuất hiện 1 lần Cặp số 25 xuất hiện 1 lần Cặp số 26 xuất hiện 3 lần
Cặp số 27 xuất hiện 2 lần Cặp số 31 xuất hiện 2 lần Cặp số 32 xuất hiện 2 lần
Cặp số 37 xuất hiện 2 lần Cặp số 39 xuất hiện 2 lần Cặp số 44 xuất hiện 2 lần
Cặp số 45 xuất hiện 1 lần Cặp số 49 xuất hiện 2 lần Cặp số 53 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55 xuất hiện 2 lần Cặp số 57 xuất hiện 1 lần Cặp số 58 xuất hiện 1 lần
Cặp số 63 xuất hiện 1 lần Cặp số 64 xuất hiện 1 lần Cặp số 65 xuất hiện 2 lần
Cặp số 68 xuất hiện 1 lần Cặp số 69 xuất hiện 1 lần Cặp số 76 xuất hiện 2 lần